Nadsiarczan sodowy B327

Kod produktu: 22315
cena netto za: 1 szt. 3.17 PLN
cena brutto za: 1 szt. 3.90 PLN

Środek do trawienia obwodów drukowanych i miedzi. Idealna alternatywa dla chlorku żelaza. Środek rozpuszcza się bardzo szybko i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawi równomiernie zapewniając ostrość konturów i minimalizując podtrawienie.

Drobnokrystaliczny środek trawiący.
Masa netto: 100g
Środek jest wolny od amoniaku, rozpuszcza się bardzo szybko i nie wykrystalizowuje. Trawi równomiernie, zapewniając ostrość konturów i minimalizując podtrawianie.

Sposób użycia:
Preparat rozpuścić w 0,25-0,5L wody o temperaturze około 50°C. Trawienie przeprowadzać w temperaturze do 40°C (max 50°C). Zapewnić ruch kąpieli.
Roztwór przechowywać najlepiej w pojemnikach z tworzyw sztucznych, unikać opakowań szklanych ze względu na możliwość powstania nadciśnienia. Roztwory B327 wydzielają tlen.
Podczas procesu wytrawiania roztwór zmienia kolor na niebieski.
Roztwór nadaje się do kilkukrotnego użycia.

Środki ostrożności:
Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar. Działa szkodliwie w przypadku spożycia.
Działa drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę.
Może spowodować uczulenie. Nie wdychać pyłu, unikać zanieczyszczenia skóry.
W przypadku dostania się preparatu do oka przemyć dużą ilością wody oraz zwrócić się o pomoc lekarską.
Podczas pracy z preparatem należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.